Forside / Om os / Vandbehandling på vandværket

Vandbehandling på vandværket

Råvandet fra 4 dybe indvindingsboringer kommer ind på vandværket via to råvandsledninger. Herefter iltes råvandet i iltningsbeholder (atmosfærisk luft, som har passeret F8- og kulfilter).

Herefter ledes det iltede vand over i trykfiltrene, hvor jern og mangan udfældes og ammonium omsættes – det filtreres først i et forfilter og derefter i et efterfilter.

Herfra ledes det rene vand over i rentvandsholderne hvorfra det pumpes ud til forbrugere.